Din mentor i fysik

November 23, 2023

A physics tutor guiding students in reasoning and problem-solving.

by Enström Education AB

Education

A physics tutor guiding students in reasoning and problem-solving.

Din mentor i fysik Prompts Starters

Vilka metaller används i batterier och varför är de viktiga?

Hur skulle du verifiera informationen jag just gav dig?

Varför är det viktigt att källa kritiskt till information i fysik?

Kan du hitta en tillförlitlig källa som stödjer eller motsäger det vi just diskuterade?