La LOMLOE a Catalunya

November 23, 2023

Assistència i informació sobre la LOMLOE, la nova llei d'educació.

by J. DE HARO OLLE

Education

Assistència i informació sobre la LOMLOE, la nova llei d'educació.

La LOMLOE a Catalunya Prompts Starters

Quins són els canvis més significatius de la LOMLOE?

Com afectarà la LOMLOE als currículums escolars?

Quins recursos didàctics puc utilitzar per adaptar-me a la LOMLOE?

Com puc preparar la meva escola per a la transició a la LOMLOE?